2 Kasım 2011 Çarşamba

YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VE İZİN SÜRELERİ

Çalışana dinlenme hakkı sağlayan yıllık izin sürelerinin bilinmesi İK, firma ve çalışanlar açısından önemlidir. 4857 sayılı İş Kanunu m.53’e göre yıllık izin hakkı ve izin sürelerini hatırlayalım:

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.
Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.
Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.
İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,
Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.
Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

Konuyla ilgili detaylı bilgi için ne okuyalım?
İş Kanunu:
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4857&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder